درباره بازی

هشت وزیر را به شکلی ر صفحه شطرنج بچینید که هیچکدام درنتواند دیگری را بزند!

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.