درباره بازی

بازی روح سرگردان داستان یک شبح شیطون و بانمک است که این روزها کار و سرگرمی جز ترساندن نگهبانان و مردم ندارد! برایاین کار کافیست بدون برخورد به اسکلت‌ها و موانع موزه از پشت افراد را بترسانید، مراقب باشید که در محدوده چراغ قوه گرفتار نشوید کنترل بازی: با استفاده از ماوس

کنترل بازی: با استفاده از ماوس

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.