درباره بازی

بازی دویدن بابانوئل یک بازی آنلاین کریسمس است که تا آنجا که ممکن است بابانوئل به دویدن ادامه خواهد داد تا هدایای بیشتری به دست بیاورد کنترل بازی: طبق راهنمای ابتدای بازی با ماوس یا لمس صفحه برای پرش

کنترل بازی: طبق راهنمای ابتدای بازی با ماوس یا لمس صفحه برای پرش

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.