درباره بازی

با دقت به گفته های سیمون دقت نمائید و شکلی که متناسب با حرفهای اوست را انتخاب کنید

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.