درباره بازی

بازی نگهداری حیوانات خانگی یک شبیه ساز نگهداری از حیوان خانگی (پت) است. از سگ، گربه و حیوانات خانگی دیگر نگهداری نمائید به آنها غذا بدهید، حمام و آراستگی آنها و سرگرمی شان بر عهده شما است.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.