درباره بازی

بازی آنلاین تمپل ران که مانند نسخه اول آن باید به بی وقفه بدوید، در زمان مناسب بپرید و بچرخید تا گرفتار نشوید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.