درباره بازی

بازی آنلاین مبارزه در قفس یک جنگ و دعوای خیابانیاست که با استفاده از مشت و لگد به مبارزه خواهید پرداخت تا سلطان مبارزات باشید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.