درباره بازی

بازی نبرد تانکها که باید با کنترل تانک خودتان جهان را از نیروهای شیطانی نجات دهید، با تیراندازی به تانک دشمن و پیروزی در جنگ، سکه به دست آورده و تانک خود را ارتقاء بدهید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.