درباره بازی

بازی کنترل هواپیما با گرافیک جذاب است که باید هواپیما را کنترل کنید تا امتیازها را جمع آوری کند، مراقب سوخت آن باشید تا سقوط نکنید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.