درباره بازی

بازی استاد پیاده روی یک بازی با مکانیسم ساده است، کافیست که رو به جلو حرکت کنید بدون اینکه پا روی مدفوع بگذارید؛ تا کجا می‌توانید بروید؟

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.