درباره بازی

بازی تعقیب ماشین پلیس تجربه ای پر از واقعیت در گیم پلی بازی بی وقفه است. کمربند ایمنی خود را ببندید و آماده آزمایش مهارتهای رانندگی باشید! ماشین پلیس در تعقیب شماست برای کنترل ماشین از کلیدهای چپ و راست استفاده کنید، مراقب موانع باشید و در مسیرهای مختلف سعی در گم کردن یا منهدم کردن ماشین پلیس داشته باشید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.