درباره بازی

بازی خشونت جاده داستان یک کابوی شجاع در تعقیب و گریز است. از پشت ماشین به دشمنان شلیک کرده و وسایل نقلیه آنها را نابود نمائید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.