درباره بازی

بازی آنلاین چرخش لیوان یک بازی جالب مهارتی است که باید لیوانی که توپ دارد را چرخانده و توپ را در سطل تعیین شده بیندازید با استفاده از چرخش لیوان توپ را به جای درست هدایت نمائید این بازی در 36 مرحله انجام می‌شود که اگر توپ به جای درست وارد نشد و پایین افتاد از ابتدای آن مرحله شروع خواهد شد

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.