درباره بازی

بازی آنلاین سریع یا سرخ شده که باید به مرغ ترسیده کمک کنید تا بتواند از دست آشپز فرار کند وگرنه تبدیل به مرغ سرخ کرده خواهد شد. باید از همه موانع موجود در آشپزخانه عبور کنید، برخی وسایل سرعت شما را کم خواهد کرد که اشپز را به شما نزدیکتر می‌کند مراقب تله‌های موجود باشید و سکه‌ها را جمع آوری نمائید تا بتوانید قابلیت‌های محافظتی بخرید  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.