درباره بازی

بازی آنلاین کامیون حمل زباله که شمادر نقش راننده آن هستید و باید کامیون را به محل سطل زباله رسانده و آن را بارگیری نمائید مراقب باشید چون نباید در خیابان تصادف کنید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.