درباره بازی

بازی آنلاین دکتر اتم و کوارک یک بازی کاوش فضا، جمع آوری پیچ و مهره برای تعمیر ایستگاه فضایی و شکست دادن بیگانگان در طول مسیر است.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.