درباره بازی

بازی آنلاین مونو سایکل یک بازی سرعتی است که باید تعادل خود را حفظ کنید، نه روی دوچرخه بلکه با استفاده از مونوسایکل و تک چرخ وقتی بازی شروع می‌شود باید با خم کردن دوچرخه به جلو و عقب تعادل آن را حفظ نمائید، متمایل شدن بیش از حد موجب سقوط خواهد شد.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.