درباره بازی

با دقت به گیره کاغذ نگاه کنید با کمک کلیدهای چپ ، راست و پائین در صفحه کلید تصویر داخل آن را حدس بزنید

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.