درباره بازی

بازی آنلاین فرار سوسیس که به عنوان یک هات داگ باید شروع به دویدن کرده و از خطرات دوری نمائید. در زمان کلیک یا لمس صفحه سوسیس سرش را دزدیده و شروع به دویدن می‌کند، باید سرعت خود را تنظیم نمائید تا موفق شوید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.