درباره بازی

با توجه به راهنمایی ابتدای بازی با کمک صفحه کلید ، حشره ها را در دام بیاندازید ، زمان محدود است

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.