درباره بازی

با توجه به سرع و جهت وزش باد ، باید گلوله های برفی را به سمت تانک روبرو پرتاب کنید قدرت و جهت پرتاب با موس مشخص می شود

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.