درباره بازی

بازی آنلاین دونده آسمان یک بازی دوی بی وقفه است که در ارتفاع زیاد مشغولاسکیت هستید و باید مراقب موانع هم باشید. دو حالت پا باز و پا بسته وجود دارد که در زمان مناسب با کشیدن دست به چپ یا راست انجام می‌شود.  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.