درباره بازی

بازی آنلاین فرار از سونامی در هر مرحله چالشی جدا برای شما در نظر دارد و هدف از بازی این است تا از چنگال سونامی به نقطه امن فرار کنید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.