درباره بازی

بازی آنلاین شلیک رنگها یک بازی آنلاین ساده است که کافیست توپ را طوری از رنگهای دایره رد کنید تا از قسمت همرنگ خودش عبور نماید.

سیبسیبسیب

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.