درباره بازی

با پرتاب گلوله برفی و شکستن یخ ها سعی کنید هدیه آبی را در سطح زمین نگه دارید و هدیه قرمز را از بین ببرید

دیدگاه‌ها #3

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.