درباره بازی

با استفاده از فلش های قرمز رنگی که در اختیار شما است ، مسیر صحیح را به Bloo نشان دهید تا به مقصد برسد.  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.