درباره بازی

در صورتی که برای ورود از شما Username و password خواسته شد . گزینه Enter as Guest را انتخاب کنید ؛ وقتی وارد صفحه بازی های چند نفره شدید ببینید غیر از آدم آهنی شخص دیگری وجود دارد تا با او بازی کنید یا خیر: اگر بود با کلیک روی آن ، او را به بازی دعوت کنید . پس از مدن او به کنار میز برای شروع بازی روی میز کلیک نمائید اگر کسی حضور نداشت می توانید با آدم آهنی (کامپیوتر)بازی کنید و یا برای بازی با دوستان خود با انها هماهنگ نمائید بازی سودوکو دو نفره که در آن باید هر دو نفر به حل یک جدول سودوکو بپردازید ، کسی پیروز است که خانه های بیشتری را حدس زده باشد.حدس اشتباه 100 نمره منفی دارد.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.