درباره بازی

در این بازی شما می توایند با استفاده از کلیک ماوس روی چرخ های چوبی در حال گردش حرکت نمائید و قبل از اینکه مواد مذاب به شما برسد توپهای رنگی را جمع آوری کرده  کلید های چپ و راست هم برای کند کردن حرکت شماست تا بهتر هدفگیری کنید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.