درباره بازی

خوک در خطر از بین رفتن توسط کشاورز قرار دارد به او کمک کنید تا از مطمئن ترین راه فرار کند ، این بازی به کمک ماوس انجام می شود ، روی اجسام مفید کلیک کنید تا خوک آنها را بردارد و بعد با حرکت دادن موس روی مسیر هه و پل های باریک به او کمک کنید تا از آنها عبور کند.

دیدگاه‌ها #10

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.