درباره بازی

با ماوس روی فلش ها کلیک کنید و با چرخاندن مسیر ، شکلک را به دایره EXIT برسانید در مراحل بالاتر این بازی سخت خواهد شد .   دستاورد شکلک

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.