درباره بازی

در این بازی شما به کمک موجودات کوچک سیل زده می روید و با بودجه محدودی که در اختیار شما است و توسط اشیاأ و ابزارهای ساده  برای آنها ،  پل سازی می نمائید. سعی کنید پل مستحکم باشد که پس از عبور فرو نریزد تا بتوانید به مرحله بعدی بروید.

دیدگاه‌ها #3

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.