درباره بازی

کاوشگر را  کنترل کنید تا به اسرار موجود در اعماق غارها پی ببرید ، با کلید های جهت نما کاوشگر خود را کنترل کرده و با استفاده از Space شلیک نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.