درباره بازی

هدف از انجام این بازی این است که آخرین گلبرگ را شما از گل بکنید. می توانید در هر انتخاب یک گلبرگ و یا دو گلبرگ همسایه را از گل جدا کنید .این بازی با کلیک ماوس انجام می شود.در صورتی که برای ورود از شما Username و password خواسته شد . گزینه Enter as Guest را انتخاب کنید ؛ وقتی وارد صفحه بازی های چند نفره شدید ببینید غیر از آدم آهنی شخص دیگری وجود دارد تا با او بازی کنید یا خیر: اگر بود با کلیک روی آن ، او را به بازی دعوت کنید . پس از مدن او به کنار میز برای شروع بازی روی میز کلیک نمائید اگر کسی حضور نداشت می توانید با آدم آهنی (کامپیوتر)بازی کنید و یا برای بازی با دوستان خود با انها هماهنگ نمائید

دیدگاه‌ها #4

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.