درباره بازی

در بازی ماموریت صحرا باید تانک را از دل صحرا عبور دهید ، دشمن با تمام توان می خواهد مانع از پیشروی شما شود ، پس آنها را از پای در آورید.

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.