درباره بازی

توپ را به کمک ماوس طوری رها کنید که با برخورد به چهار گوش های پر رنگ خودش را به سمت دیگر صفحه برساند. مراقب باشید با برخورد به مستطیل های کمرنگ توپ به سمت دیگر نخواهد رسید.

دیدگاه‌ها #8

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.