درباره بازی

راجا نام یکی از دزدان معروف است در این بازی با استفاده از ماوس به او کمک کنید تا در هر مرحله در زمانی که در اختیار دارد خودش را به جواهرات برساند.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.