درباره بازی

مجرمین گستاخ تر از قبل شده اند آها اقدام به گروگان گرفتن مردم بی گناه کرده اند و شما به عنوان تک تیرانداز پلیس به صحنه فراخوانده شده اید . حساب آنها را کف دستشان بگذارید.

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.