درباره بازی

به راهنمایی های انجام شده در بازی دقت کنید ، تشانه بگیرید و پرتاب کنید ! موفق باشید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.