درباره بازی

گرگ بدجنس در لباس مادربزرگ مهربان ، منتظر رسیدن شنل قرمزی است ، شنل قرمزی با ورود به منزل متوجه حضور گرگ می شود . به او کمک کنید با عبور از موانع و جمع آوری سیب از دست گرگ پلید فرار کند.

دیدگاه‌ها #12

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.