درباره بازی

روی مربع ها کلیک نمائید تا به سمت فلش خودشان حرکت کنند ، هدف از بازی این است که مربع ها را به نقطه های همرنگ خود برسانید ، فکر می کنید بتوانید از پس این بازی بر بیایید؟

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.