درباره بازی

آثار باستانی و اشیای قیمتی در خطر هستد با استفاده از ماوس سعی کنید که عتیقه ها را جمع آوری کنید و مانع از شکستن زیرخاکی ها شوید. از دست دادن بیش از 3 زیر خاکی موجب پایان بازی خواهد شد.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.