درباره بازی

با استفاده از ماوس به ماهی کمک کنید با گذر از مارپیچ خود را به دوستش برساند.برای انجام این کار فقط 60 ثانیه زمان خواهد داشت.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.