درباره بازی

داستان حباب یک بازی فیزیکی عاشقانه است، باید با برش به موقع طناب‌ها این دو حباب (لکه) عاشق را به هم برسانید.بهتر است که در طوری عمل کنید که 3 گل را هم جمع نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.