درباره بازی

بازی همه را بسوزان، شما یک کبریت روشن در اختیار دارید و باید با جابه جا کردن اجسام مجاز به حرکت و قرار دادن کبریت در جای مناسب جوری اجسام را آتش بزنید که همه آنها بسوزند.همه را بسوزان یک بازی فکری و فیزیکی بسیار جذاب است.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.