درباره بازی

هواپیمایی در اختیار شما است که باید امتیازات را با استفاده از آن جمع آوری کنید این بازی با موس انجام می شود و می توانید مسیر هواپیما را با کلیک انتخاب کنید  

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.