درباره بازی

دنیای پازل، جهانی است که قطعات و عکس پازل خود را انتخاب کنید و بسازیدش ،درست کردن پازل به این راحتی ها هم نیست ممکن است قطعات چرخیده باشند و براحتی نتوان جای آن ها را پیدا کرد با space کیبورد خود قطعات را بچرخانید تا جای مناسب آن را پیدا کنید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.