درباره بازی

کاردستی هازل باید آمده شود، به هازل و اشلی کمک کنید تا با جمع اوری وسایل مورد نیاز و گردش در طبیعت بتوانند کاردستی برای خود درست کنندو تکلیف خود را انجام دهند.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.