درباره بازی

بازی کانکت 360 بهترین گزینه برای چالش فکری است، ترکیبی از خانه‌های رنگی شش ضلعی که باید در صفحه‌ای 19 بخشی به گونه‌ای قرار بگیرند تا حداقل سه عدد یکسان در کنار هم باشند و به عدد بالاتر تبدیل شوند. توجه کنید که باید کاشی های رگی را قبل از اینکه یک دور کامل بچرخند در جای خود قرار دهید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.