درباره بازی

ابن بازی تماما با موس انجام می شود و باید با توجه به مسیر از کوه صعود کنید

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.