درباره بازی

بازی تیر اندازی با کمان گرافیک سه بعدی و واقع گرایانه ‌ای دارد که احساس خواهید کرد در یک مکان ورزشی در حال تیراندازی هستید! با کمان به سمت هدف روی سیبل نشانه‌گیری کرده، جهت و سرعت باد رادر نظر بگرید و تیر را پرتاب نمائید بازی با کلیک کاوس یا لمس صفحه انجام می‌شود

بازی با کلیک کاوس یا لمس صفحه انجام می‌شود

ویدئو

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.